Miksi Jälki hukkaa korkeusdatan?


Pari käyttäjää on viime aikoina kertonut samasta ongelmasta, jonka he ovat kohdanneet:

”Kun tallennan reitin Jälkeen, ei korkeusdataa näy, vaikka omassa gps-laitteessani se on kyllä tallella.”

Jos aivan tarkkoja ollaan, näkyy korkeusdata kyllä silloin, kun gpx-tiedoston lataa Jälkeen ensimmäisen kerran. Se katoaa vasta sen jälkeen, kun reittiin tekee muokkauksia.

Tämän taustalla on sekä ohjelmisto- että logiikkavirhe. Gpx-tiedosto sisältää korkeudatan, joka vastaa reittiviivan kulkua. Mutta jos tätä reittiä muokataan Jäljessä – eli reittipisteen paikka muuttuu – ei vanha korkeustieto enää välttämättä pidäkään paikkaansa.

Toki voidaan kiistellä siitä, onko pisteen muutos niin merkitsevä, että pienellä epätarkkuudella olisi mitään merkitystä. Yhdellä muokkauskerralla ei ehkä olekaan, mutta ajan saatossa epätarkkuudet voivat kasvaa.

Alkuperäinen idea oli se, että jos reittiviivaa muokkaa käsin reittieditorissa, luovutaan korkeusdatasta. Mutta harmillisesti käykin niin, että mikä tahansa muutos reittidatassa aiheuttaa korkeusdatan hukkaamisen. Jälki ei siis vertaa uutta ja vanhaa reittiviivaa, se vain huomaa, että jotain tietoa reitistä on muutettu.

Ongelmaan on kuitenkin tulossa korjaus. Olen nimittäin tekemässä Jälkeen toimintoa, joka luo korkeuskäyrän automaattisesti, vaikka gpx-tiedostossa ei alunperin olisikaan ollut korkeusdataa. Tällä tavalla myös suoraan käsin piirretyille reiteille saadaan korkeuskäyrä.

Toiminto tulee käyttöön myöhemmin tänä kesänä, jos vain saan sen toiminnan hiottua kuntoon ja tarpeelliset muutokset reittieditoriin tehtyä ajoissa.


blog built using the cayman-theme by Jason Long. LICENSE